ZUS. Najniższa emerytura

2011

źródło: http://zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=1746

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie 
kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych 
oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 1) ogłasza się, 
że od dnia 1 marca 2011 r.:

  1. kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
     1. 728,18 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
     2. 560,13 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
  2. kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
     1. pielęgnacyjnego - 186,71 zł miesięcznie,
     2. dla sierot zupełnych - 350,94 zł miesięcznie;
  3. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu 
w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, 
ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
     1. 503,82 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
     2. 377,89 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
     3. 428,27 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
( Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 224, nr 134, 
poz. 903, nr 238, poz. 1578 i nr 257, poz. 1726 ).

2010

źródło: http://zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=1434

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 
kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych 
oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227) ogłasza się, 
że od dnia 1 marca 2010 r.:

  1. Kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
     1. 706,29 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
     2. 543,29 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy.
  2. Kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
     1. pielęgnacyjnego - 181,10 zł miesięcznie,
     2. dla sierot zupełnych - 340,39 zł miesięcznie,
  3. Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu 
w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, 
ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
     1. 488,67 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
     2. 366,53 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
     3. 415,39 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.