Wskaźniki

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw bez wypłat nagród z zysku

Kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ogłaszana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  • za 2008 rok - 2.755 zł. źródło
  • za 2007 rok - 2.693 zł. źródło
  • za 2006 rok - 2.643 zł.
  • za 2005 rok - 2.604 zł.

http://lexto.pl/2008/12/03/egzekucja-administracyjna-z-rachunku-bankowego/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.