Skróty
  • KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych - Classification of Fixed Assets
  • NACE - Klasyfikacja działalności gospodarczej w UE - Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne
  • PKD - Polska Klasyfikacja Działalności - Polish Classification of Activities
  • PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - Polish Classification of Types of Construction
  • PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - Polish Classification of Products and Services
  • SWW - Systaematyczny Wykaz Wyrobów - Systematic Nomenclature of Goods link
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.