Lineage

Spoilowanie

  • Sin Eater - Aby nie wbijać poziomów (dla spoilowania tych samych dropów jest konieczne aby pozostać na stałym levelu) trzeba rozpocząć quest Repent Your Sins i nie kończyć go. Uwaga: trzeba zabijać moba Trisalim Tarantula (46) . Aby rozpocząć quest musisz mieć co najmniej 1PK.

Dropy do 25 levela:

GLUDIN
Abandoned Camp:
- Ol Mahum General 26 - Iron Ore + Varnish
- Ol Mahum Captain 25 - Varnish, Silver Nuget
- Ol Mahum Commander 29 - Steel

DION
Partisian Hideaway:
- Ol mahum raider lvl 27 - Animal Bone + Iron ore
- Ol mahum captain lvl 30 - Iron Ore + Varnish

- Hatu Windsus - 3 Crafted Leather + 3 Cokes

Dropy do 40 levela:

  • Stone of Purity (3,4) - Spelunking Ant (Pavel Ruins, Teleport z Schuttgart), Mirtil (3-9) - Probe Golem Champion I, Plated Leather Parts - Cruel Vice Golem. Plated Leather Gaiters Material - Probe Golem Champion I.

Dropy wyżej

  • 54 lvl Frozen labirynt - zobacz: Frozen Labirynt i inne
  • Ghost Of Rebellion Soldier (69) - loc - Asofe 1/9 - Enria 1/18 - Scroll: Enchant Weapon (A) 1/2563

40 lvl+ link
Czas udać się do Brandet na sopki. Alternatywą dla Brandet jest Cruma Tower tam na portach spoilujemy Crafted Leather
Potem GoE ,FoG ,WoA,VoS itd. - spoilujemy głównie partsy, recki, keye itd. Lub w zależności od potrzeb matsy.
Frozen Labiryth - 55lvl Bardzo dobry spoil : Ori Ore

Recepty

link link
1. Recipe: Coarse Bone Powder (100%) - Spoil: Utuku Orc Archer lvl 8 (1/26)
2. Recipe: Leather - Spoil: Rakeclaw Imp Chieftain lvl 10 (1/10)
3. Recipe: Crafted Leather - Spoil: Dimension Invader Soldier lvl 40 (1/6) - Drop: Vagabond Of The Ruins lvl 40 (1/101)
4. Recipe: Cokes - Spoil: Kuruka Ratman lvl 16 (1/17), Rakeclaw Imp Hunter lvl 10 (okolice Orc Village)
5. Recipe: Synthetic Cokes - Spoil: Whinstone Golem lvl 14 (1/20) (Western Mining Zone)
6. Recipe: Artisan's Frame - Spoil: Grandis lvl 40 (1/17), Tyrant 40 lvl (okolice Ant Nest)
7. Recipe: Blacksmith's Frame - Spoil: Marsh Stakato Soldier lvl 33 (1/2) (okolice Cruma Tower)
8. Recipe: Steel Mold - Spoil: Udine Noble lvl 19 (1/12), Spoil: Enku Orc Shaman (koło Dionu)
9. Recipe: Steel - Spoil: Garum Werewolf lvl 9 (1/23), Goblin Lookout lvl 10 (Dark forest)
10. Recipe: Oriharukon - Spoil: Grave Monk lvl 37 (1/7)
11. Recipe: Metallic Thread (100%) - Drop: Noble Ant Leader lvl 38 (1/112)
12. Recipe: Metalic Fiber - Ant Warrior Captain 40 lvl (Ant Nest)
13. Recipe: Braided Hemp - Spoil: Goblin Scout lvl 8 (1/27), Goblin Lookout 10 lvl (Talking Island)
14. Recipe: Metal Hardener (100%) - Spoil: Aligator lvl 40 (1/18)
15. Recipe: Varnish of Purity - Spoil: Lirein Elder lvl 19 (1/19) (okolice Elven Forest)
16. Recipe: Compound Braid - Spoil: Pitchstone Golem lvl 19 (1/20) (Abandoned Coal Mines)
17. Recipe: Maestro Holder (100%) - Spoil: Tarlk Basilisk lvl 50 (1/19)
18. Recipe: Maestro Mold - Tarlk Bugbear High Warrior 50 lvl (Ivory Fortress)
19. Recipe: Maestro Anvil Lock: Hatar Hanishee 50 lvl (War-Torn Plains)
20. Recipe: Mithril Alloy - Spoil: Grave Monk lvl 37 (1/7), Windsus 40 lvl (okolice Hardins Private Academy)
21. Recipe: High Grade Suede: Crystalline Beast 20 lvl (Spider Nest)
22. Recipe: Cord: Archanid Tracker 20 lvl (Spider Nest)
23. Recipe: Silver Mold: Scavenger Bat 20 lvl (Ruins of Despair)
24. Recipe: Craftsman Mold ~65 lvl Doom Knight (FG)
25. Recipe: Durable Metal Plate (100%) - Drop: Grandis lvl 40 (1/224)

1. Recipe: soulshot: D-grade - Ol Mahum Recruit 20 lvl (Abandoned Camp)
2. Recipe: blessed spirtshot: D-grade - Basilisk 28 lvl (Ant Nest)
3. Recipe: blessed spirtshot: C-grade - Timak Orc 43 lvl (Koło Orenu)
4. Recipe: soulshot: C-grade - Zaken's Elite Pikeman 43 lvl (Pirate's Tunel)
5. Recipe: blessed spirtshot: B-grade - Harit Lizardman Warrior 55 lvl (Forest of Mirrors)
6. Recipe: soulshot: B-grade - Thunder Wyrm 55 lvl (dragon valley)
7. Recipe: Mithril Arrow - Death Wave 63 lvl (LoA)
8. Recipe: soulshot: A-grade - Wailing of Splendor 65-70 lvl (VoS)
9. Recipe: blessed spirtshot: A-grade - Raider Of Pastureland 65-70 lvl (Beast Farm)
10. Recipe: shining arrow - Ghost of a Gatekeeper 75 lvl (Imperial Tomb)
11. Recipe: soulshot: S-grade - Elder Homunculus 78 lvl (Wall of Argos)
12. Recipe: spiritshot: S-grade - Disciples of Punishment 78 lvl (Wall of Argos)
13. Recipe: blessed spirtshot: S-grade - Cannibalistic Stakato Leader 78 lvl (Stakato Nest)

Linki

Spoil na wysokim levelu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.