Ja się tylko pytam: Dlaczego?

Jest wiele spraw, których nie mogę zrozumieć, nie mogę na nie wpłynąć - mogę je tylko wyrazić.

- Dlaczego przedsiębiorca płaci 184,80 zł składki zdrowotnej, a tylko 159,13 zł obniża mu podatek, co się dzieje z 25,67 zł (6-8.2007), więcej tutaj.
- Dlaczego ceny samochodów w reklamach są przedstawiane w taki sposób: "oszczędzasz 10.000 zł, oszczędzasz 15.000 zł, oszczędzasz nawet 30.000 zł"
- Dlaczego używa się określenia/kłamstwa: "darmowe minuty", jeżeli minuty są darmowe, to dlaczego opłaty abonamentowe są uzależnione od ilości darmowych minut (matematyka mnożenie przez 0, daje 0).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.