Minimalne składki ZUS za miesiące 09-11.2006 roku

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 25 sierpnia 2005 roku
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1456,36 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r., tj. 2427,27 zł).
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1936,75 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2006 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. 2582,33).

Składki na poszczególne ubezpieczenia wyżej wymienionych osób nie mogą być niższe niż:

  • 284,28 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
  • 189,33 zł (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe
  • 35,68 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe (składka dobrowolna)
  • 26,21 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe, (o ile stawka nie jest ustalona indywidualnie)
  • 169,47 zł (tj. 8,75%) na ubezpieczenie zdrowotne, (pomniejszenie podatku dochodowego 7,75%, tj. 150,10 zł)

składki z ubezpieczeniem zdrowotnym: (51) 535,50 zł + (52) 169,47 zł + (53) 35,68 zł = 740,65 zł
składki bez ubezpieczenia zdrowotnego: (51) 499,82 zł + (52) 169,47 zł + (53) 35,68 zł = 704,97 zł

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 roku, i spełniają inne wymagania, aby płacić przez 24 miesiące tzw. mały ZUS
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2006 r., tj. 899,10 zł).
Podstawa dla ubezpieczenia zdrowotnego jak wyżej (taka sama dla wszystkich przedsiębiorców).

Składki na poszczególne ubezpieczenia wyżej wymienionych osób nie mogą być niższe niż:

  • 52,65 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
  • 35,06 zł (tj. 13%) na ubezpieczenia rentowe
  • 6,61 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe (składka dobrowolna)
  • 4,86 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe, (o ile stawka nie jest ustalona indywidualnie)
  • 169,47 zł (tj. 8,75%) na ubezpieczenie zdrowotne, (pomniejszenie podatku dochodowego 7,75%, tj. 150,10 zł)

składki z ubezpieczeniem zdrowotnym: (51) 99,18 zł + (52) 169,47 zł + (53) 0,00 zł = 268,65 zł
składki bez ubezpieczenia zdrowotnego: (51) 92,57 zł + (52) 169,47 zł + (53) 0,00 zł = 262,04 zł

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.